Writeup: FlareOn 2020: 003 - wednesday

Task description

1. TLDR

wednesday graph

2. Dane wejściowe

Plik z zadaniem znajduje się tutaj. Hasło: flare.

Przedmiot zadania stanowi gra platformowa mydude.exe:

Task description

Zgodnie z treścią zadania, podejrzałem plik README.txt:

██╗  ██╗███████╗██████╗ ███╗  ██╗███████╗███████╗██████╗ █████╗ ██╗  ██╗
██║  ██║██╔════╝██╔══██╗████╗ ██║██╔════╝██╔════╝██╔══██╗██╔══██╗╚██╗ ██╔╝
██║ █╗ ██║█████╗ ██║ ██║██╔██╗ ██║█████╗ ███████╗██║ ██║███████║ ╚████╔╝ 
██║███╗██║██╔══╝ ██║ ██║██║╚██╗██║██╔══╝ ╚════██║██║ ██║██╔══██║ ╚██╔╝ 
╚███╔███╔╝███████╗██████╔╝██║ ╚████║███████╗███████║██████╔╝██║ ██║  ██║  
 ╚══╝╚══╝ ╚══════╝╚═════╝ ╚═╝ ╚═══╝╚══════╝╚══════╝╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝  ╚═╝  

            --- BE THE WEDNESDAY ---

                  S
                  M
                  T
                 DUDE
                  T
                  F
                  S

        --- Enable accelerated graphics in VM ---
         --- Attach sound card device to VM ---
          --- Only reverse mydude.exe ---
            --- Enjoy it my dudes ---

Nie znalazłem tutaj istotnych wskazówek oprócz tych, które ułatwiają uruchomienie gry na maszynie wirtualnej.

3. Inspekcja pliku mydude.exe

Zweryfikowałem plik narzędziem file:

$ file mydude.exe
mydude.exe: PE32 executable (console) Intel 80386, for MS Windows

Gra polegała na zbieraniu punktów, które były naliczane po udanym ominięciu przeszkody przez żabę. Gracz mógł wymusić podskok lub przykucnięcie żaby:

Game

Porażkę gracza powodowała kolizja żaby i przeszkody. W momencie rozpoczęcia rozgrywki oraz porażki uruchamiana była animacja, przedstawiająca zmniejszający się okrąg:

Circle

4. Analiza statyczna

W związku z tym, że porażkę gracza powodowała kolizja z obiektem ze świata gry, postanowiłem rozpocząć poszukiwania fragmentu kodu odpowiedzialnego za detekcję kolizji. Analiza zdesaemblowanego kodu pozwoliła na identyfikację funkcji @play__ekc9cEXgy7z9cRAqIYID39ccg@8, która była odpowiedzialna za odtworzenie animacji okręgu. Dlaczego zainteresowała mnie ta funkcja? Animacja okręgu każdorazowo pojawiała się w trakcie restartu gry po porażce gracza. A porażka gracza była nieuchronnie efektem kolizji.

Funkcja @play__ekc9cEXgy7z9cRAqIYID39ccg@8 wywoływana była w trzech miejscach:

Xrefs to play

Dwa wywołania tej funkcji znajdowały się w funkcji @onCollide__9byAjE9cSmbSbow3F9cTFQfLg@8, która odpowiedzialna była za obsługę kolizji:

Play 137

Za wysterowanie licznika rozkazów do bloku wywołującego funkcję play, odpowiedzialny był zaznaczony skok, zapisany jako:

Play 137 cond

Play 260

Za wysterowanie licznika rozkazów do bloku wywołującego funkcję play, odpowiedzialny był zaznaczony skok, zapisany jako:

Play 260 cond

5. Modyfikacja kodu

W celu włączenia nieśmiertelności żaby, wykonałem modyfikacje opisanych wyżej fragmentów funkcji @onCollide__9byAjE9cSmbSbow3F9cTFQfLg@8:

5.1 Modyfikacja w pobliżu @onCollide__9byAjE9cSmbSbow3F9cTFQfLg@8+137

Zmieniłem instrukcję

.text:00432232         js   loc_4321A2

zapisaną jako

Play 137 cond

na dwie instrukcje

.text:00432232         nop
.text:00432233         jmp   loc_4321A2

poprzez modyfikację bajtów jak poniżej:

Play 137 mod

5.2 Modyfikacja w pobliżu @onCollide__9byAjE9cSmbSbow3F9cTFQfLg@8+260

Zmieniłem instrukcję

.text:00432358         jz   loc_432261

zapisaną jako

Play 260 cond

na dwie instrukcje

.text:00432358         nop
.text:00432359         jmp   loc_432261

poprzez modyfikację bajtów jak poniżej:

Play 260 mod

5.3 Wprowadzenie zmian

Poniżej przedstawiłem wprowadzone modyfikacje pliku wykonywalnego:

Mods summary

Następnie zatwierdziłem zmiany:

Apply patches

6. Odczytanie flagi

Pozostało uruchomić program, zrobić kawę lub herbatę oraz w międzyczasie poczekać aż żaba ominie bez kolizji wszystkie przeszkody i nazbiera 296 punktów:

Flag