Writeup: FlareOn 2020: 008 - Aardvark

Task description

1. TLDR

aardvark graph

2. Dane wejściowe

Plik z zadaniem znajduje się tutaj. Hasło: flare.

Przedmiot zadania stanowi plik ttt2.exe.

3. Inspekcja pliku ttt2.exe

Zweryfikowałem plik narzędziem file:

$ file ttt2.exe                     
ttt2.exe: PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows

Przeanalizowałem plik pod względem występujących ciągów znaków. Oprócz nazw funkcji wskazujących na wykorzystanie WinAPI, pojawił się ciąg świadczący o konieczności wykorzystania Windows Subsystem for Linux:

$ strings ttt2.exe
...
Default distribution must be WSL 1
...

Uruchomienie aplikacji poskutkowało błędem:

Start error

Po zainstalowaniu WSL oraz Ubuntu 20.04 LTS próba uruchomienia programu powiodła się:

Tic tac toe Main window

Plik ttt2.exe jest więc grą w kółko i krzyżyk.

4. Analiza ttt2.exe

Przegląd importowanych funkcji pozwolił ujawnić, że aplikacja dosyć często korzysta z Windows Sockets 2.0:

Tic tac toe Windows Sockets

Postanowiłem jeszcze przeanalizować uruchomiony proces, wykorzystując do tego pakiet narzędzi Sysinternals Suite. Przyglądając się procesowi ttt2.exe, zauważyłem istnienie innego procesu 9F29.tmp.

Tic tac toe Process Explorer List

Kiedy podejrzałem jego właściwości, nie zobaczyłem żadnych informacji o istniejącym pliku wykonywalnym:

Tic tac toe Process Explorer Properties

Podejrzałem właściwości procesu w narzędziu Process Hacker:

Tic tac toe Process Hacker Properties

W ten sposób została ujawniona ścieżka do pliku wykonywalnego 9F29.tmp. Testując dalej aplikację zauważyłem, że przy każdym uruchomieniu ttt2.exe w katalogu %TEMP% zostaje utworzony nowy plik o losowej nazwie zakończonej .tmp. Plik 9F29.tmp był niewątpliwie związany z aplikacją ttt2.exe i nie był to na pewno przypadkowy proces pochodzący z innej aplikacji.

Dygresja: Warto zwrócić uwagę na fakt, że Proces Explorer z Sysinternals oraz Process Hacker pokazują różne wyniki. Nigdy nie warto polegać tylko na jednym narzędziu. “Wrażliwość” programów tego typu pokazałem m.in. tutaj

5. Analiza 9F29.tmp

Zweryfikowałem plik narzędziem file:

$ file 9F29.tmp
9F29.tmp: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=e26dfd1a32bf2fc2f804ede74b1b9ef9c73268bf, stripped

Plik 9F29.tmp był zatem uruchamiany z wykorzystaniem Windows Subsystem for Linux. Analiza z wykorzystaniem deasemblera ujawniła, że jest to program udający drugiego gracza.

Za generację znaku przeciwnika (litery ‘X’) odpowiadał fragment głównej funkcji programu, który był zlokalizowany tuż przed wywołaniem funkcji _send. Funkcja _send z kolei odpowiadała za komunikację z wykorzystaniem socketu:

winsock client

Bezpośrednio znak przeciwnika generowała instrukcja

mov byte ptr [rax+rdx], 58h

która w kodzie maszynowym była zapisana jako:

winsock client

6. Modyfikacja kodu

Należało zatem wykonać modyfikację polegającą na wymuszeniu generacji znaku gracza zamiast znaku przeciwnika.

W tym celu należało zmodyfikować istniejący rozkaz w taki sposób, aby wykonana była instrukcja

mov byte ptr [rax+rdx], 4Fh

winsock client

Zmodyfikowany kod po deasemblacji wyglądał następująco:

winsock client

7. Odczytanie flagi

Uruchomienie programu 9F29.tmp skutkowało błędem wynikającym z braku możliwości podłączania się do socketu:

$ ./9F29.tmp
connect: No such file or directory

Należało zatem zmusić program ttt2.exe do utworzenia socketu i dołączyć się do niego zanim zrobi to nowy program z losową nazwą. W tym celu:

 1. Postawiłem breakpoint w programie ttt2.exe tuż po udanym nawiązaniu połączenia z socketem i uruchomiłem program ttt2.exe:

Tic tac toe socket listen

 1. Po zatrzymaniu się programu ttt2.exe na breakpoincie, uruchomiłem program 9F29.tmp:
$ ./9F29.tmp
 1. Następnie kontynuowałem proces ttt2.exe

W efekcie wyżej opisanych czynności, przeciwnik zaczął używać znaku gracza:

Tic tac toe Main window after patch

Wystarczyło zatem wygrać:

Tic tac toe Main window win

oraz odczytać flagę:

Flag plaintext

Poszukiwana flaga to:

c1ArF/P2CjiDXQIZ@flare-on.com