Writeup: FlareOn 2021: 002 - known

Task description

1. TLDR

Known graph

2. Dane wejściowe

Plik z zadaniem znajduje się tutaj. Hasło: flare.

Dostępne pliki to:

 UnlockYourFiles.exe
 Files/capa.png.encrypted      
 Files/cicero.txt.encrypted     
 Files/commandovm.gif.encrypted   
 Files/critical_data.txt.encrypted 
 Files/flarevm.jpg.encrypted    
 Files/latin_alphabet.txt.encrypted 

3. Dostęp do programu

W pliku znajdujemy string zakodowany base64 będący wskazówką:

$ echo KD4wXzApPiBJdCdzIGRhbmdlcm91cyB0byBh
ZGQrcm9yIGFsb25lISBUYWtlIHRoaXMgPCgwXzA8KQo= | base64 -d
(>0_0)> It's dangerous to add+ror alone! Take this <(0_0<)

4. Analiza kodu

Znajdujemy funkcję odpowiedzialną za odszyfrowanie paczki 8 bajtów:

xor asm

Algorytm deszyfrujący został zaimplementowany w następujący sposób:

p[i] = rol(key[i] ^ c[i], i) - i

Przekształcenie pozwala otrzymać algorytm szyfrujący:

c[i] = ror(p[i] + i, i) ^ key[i]

Należy zatem odzyskać 8-bajtowy klucz

5. Odczytanie flagi

Z nazw plików wiadomo, że jeden z zaszyfrowanych plików zawiera alfabet łaciński. Możemy zatem znaleźć klucz szukając takiego, który odpowiadał znanemu szyfrogramowi.

Zaimplementowałem zatem funkcję szyfrującą:


def enrypt(plaintext, key):
  max_bits = 8
  ror = lambda val, r_bits, max_bits: \
    ((val & (2**max_bits-1)) >> r_bits%max_bits) | \
    (val << (max_bits-(r_bits%max_bits)) & (2**max_bits-1))
  i = 0
  ciphertext = []
  for (p,k) in zip(plaintext, key):
    c = ror(ord(p) + (i%8), (i%8), max_bits) ^ k
    ciphertext.append(c)
    i = i+1
  return ciphertext

Następnie napisałem kod znajdujący kolejne bajty klucza:

def read_first_qword_buffer(filename):
  buffer = None
  with open(filename, 'rb') as f:
    buffer = f.read(8)
  return buffer

encrypted_file_header = read_first_qword_buffer('Files/latin_alphabet.txt.encrypted')

key = []
ciphertext = None

for i in range(0,8):
  for key_char_candidate in range(0,256):
    key_candidate = key + [key_char_candidate]
    ciphertext = enrypt('ABCDEFGH', key_candidate)
    if all(a==b for (a,b) in zip(ciphertext, encrypted_file_header)):
      key = key_candidate
      break

print(''.join([chr(k) for k in key ]))

W wyniku działania skryptu zostały odzyskany klucz:

No1Trust

Po uruchomieniu programu UnlockYourFiles.exe i podaniu klucza odzyskano zaszyfrowane pliki:

 Files/capa.png      
 Files/cicero.txt     
 Files/commandovm.gif   
 Files/critical_data.txt 
 Files/flarevm.jpg    
 Files/latin_alphabet.txt 

W pliku critical_data.txt znajdowała się flaga:

(>0_0)> You_Have_Awakened_Me_Too_Soon_EXE@flare-on.com <(0_0<)