Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej WhiteHatLab.eu

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej WhiteHatLab.eu.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Jakub Kędzior - osoba fizyczna.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres 74wny0wl (at) protonmail.com lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://whitehatlab.eu/pl/contact/. Możesz chronić swoją wiadomość, szyfrując ją z wykorzystaniem mojego klucza publicznego PGP dostępnego pod adresem https://whitehatlab.eu/74wny0wl_at_protonmail_dot_com.pgp

Najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałem dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych jest właściciel strony internetowej WhiteHatLab.eu – Jakub Kędzior. Dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami i standardami określonymi w przepisach prawnych. Przechowywanie danych odbywa się na specjalnie zabezpieczonych serwerach. Na stronie używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 2. Jakub Kędzior jest jedynym administratorem danych osobowych. Twoja aktywność na mojej stronie internetowej czyli dodawanie komentarzy jest również aspektem przetwarzania dobrowolnie przekazanych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, pseudonim, adres IP czy adres e-mail. Twoje dane osobowe są treścią poufną (o ile nie są przez Ciebie publikowane), są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa i ochroną danych osobowych oraz w takim zakresie i celu jaki jest niezbędny do realizacji Usługi świadczonej elektronicznie.

 3. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, usunięcia, sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania. Obowiązuje również prawo sprzeciwu czy wniesienia skargi do organu nadzorującego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej WhiteHatLab.eu – 74nwy0wl (at) protonmail.com

 4. W przypadku wystąpienia cofnięcia zgody na przetwarzanie zastrzegam sobie prawo do przetwarzania, jeżeli przepisy krajowe, unijne, a także prawa międzynarodowego zobowiązują do przechowywania danych. Udostępnianie danych może wystąpić w przypadku, gdy podmioty upoważnione na podstawie obowiązującego prawa (np. organy ścigania) zażądają takich informacji.

 5. Dane nie są udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem innych zapisów w tej polityce oraz podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązującego prawa.

 6. Dane osobowe mogą zostać usunięte w momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 7. Pliki cookies są plikami używanymi przez stronę internetową WhiteHatLab.eu. To one ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron. Możliwe gromadzone informacje to identyfikator sesji, adres IP, wykorzystywana przeglądarka, system operacyjny, dostawca usługi internetowej, język, czas i data, lokalizacja, informacje wysyłane do witryny za pośrednictwem formularzy.

 8. Gromadzone dane służą między innymi do monitorowania i sprawdzenia sposobu korzystania ze strony internetowej. Te informacje służą jedynie do poprawy jego funkcjonowania. Dane o użytkownikach są zbierane przez narzędzie Google Analytics, którego głównym zadaniem jest monitorowanie zachowania użytkownika na stronie.

 9. Inne usługi, wtyczki na stronie WhiteHatLab.eu mogące zbierać dane o użytkownikach:

  WhiteHatLab – Jakub Kędzior, autor i właściciel strony internetowej WhiteHatLab.eu