tags
Debugowanie jądra systemu Windows: Procesy

Jak debugować struktury przechowujące informacje o procesie w systemie operacyjnym Windows? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Zostaniesz zapoznany również z metodami manipulacji procesem. Ostatecznie zostanie przedstawiona metoda upodobnienia istniejącego procesu do uruchomionej instancji innego programu na przykładzie procesu notatnika oraz OneDrive.exe. Przygotuj herbatę lub kawę i zapraszam do lektury!

Aug 7 2020
Tags: windows, kernel debugging, process, forensics, malware, rootkit