whoami

74wny0wl

programista, CEH, analityk złośliwego oprogramowania

użytkownik wielu języków programowania: od assemblera do C#

jachtowy sternik morski